Cursuri de limba Germana în Chișinău

Preț accesibil!

Profesori înalt calificați!

Lecții interactive!

Atmosferă prietenoasă!

Cursuri de Germana

Cursuri de germana pentru adolescenți

Cursuri de germana pentru adulți

Cursuri de germana pentru angajare în cîmpul muncii peste hotare

Germana conversațională

Cadrul Comun European are ca referinţă 6 nivele standard

A1 (nivel introductiv)

DETALII

A1 ( nivel începător )

După atingerea nivelului A1 veți fi capabili să:

-Să înțelegeți şi să utilizați expresii familiare şi cotidiene, precum şi enunţuri foarte simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete.

-Să vă prezentați sau să prezintați pe cineva privind aspecte precum numele, originea, vârsta, statutul sau să menționați pe scurt interesele personale

-Să exprimați nevoi concrete prin enunțuri simple și să înțelegeți și să folosiți expresii uzuale.

-Să formulați şi să răspundeți la întrebări referitoare la detalii despre persoane, ca de exemplu: unde locuiți, ce alte persoane cunoaștei, ce lucruri vă aparţin etc.

-Să comunicați, într-un mod simplu.

A2 (nivel de bază)

DETALII

A2 (nivel de bază)

După atingerea nivelului A2 veți fi capabili să:

-Să înţelegeți fraze izolate şi expresii frecvent utilizate în domenii de interes nemijlocit (de exemplu, informaţii legate de persoană şi familie, cumpărături, locul de trai, activitatea profesională).

-Să comunicați în situaţii simple şi obişnuite, care presupun un schimb de informaţii simplu şi direct referitor la subiecte familiare şi uzuale.

-Să descrieți cu mijloace simple, formaţia profesională, mediul înconjurător apropiat şi să evocați subiecte care corespund nevoilor personale.

B1 (nivel intermediar)

DETALII

B1 (nivel intermediar)

După atingerea nivelului B1 veți fi capabili să:

-Să înţelegeți elementele esenţiale când este utilizat un limbaj standard clar pe teme familiare legate de muncă, şcoală, petrecerea timpului liber etc.

-Să faceți faţă în majoritatea situaţiilor survenite în timpul unei călătorii într-o regiune unde este vorbită limba germană.

-Să vă exprimați simplu, coerent pe teme familiare şi din propriile domenii de interes.

-Să relatați un un eveniment sau o experienţă, să descrie un vis, o speranţă sau un obiectiv şi să expuneți pe scurt argumente sau explicaţii cu privire la un plan sau la o opinie.

B2 (nivel post-intermediar)

DETALII

B2 (nivel post-intermediar)

După atingerea nivelului B2 veți fi capabili să:

-Să înţelegeți ideile principale din texte complexe pe teme concrete sau abstracte

-Să înțelegeți discuţii de specialitate în propriul domeniul de activitate.

-Să comunicați cu un anumit grad de spontaneitate şi de fluenţă cu un nativ.

-Să vă exprimați clar şi detaliat asupra unei game largi de subiecte.

-Să înțelegeți conținuturi scrise și orale mai complexe, abstracte sau concrete și să abordați teme de specialitate.

-Să vă expuneți pinia asupra unui subiect de actualitate, prezentând avantajele şi dezavantajele

C1 (nivel avansat)

DETALII

C1 (nivel avansat)

După atingerea nivelului C1 veți fi capabili să:

- Acest nivel presupune utilizarea limbii într-un mod spontan, natural, vorbitorul exprimându-se liber și cu ușurință, fără a avea nevoie să vă gîndiți mult înainte.

-Să înţelegeți o gamă largă de texte lungi şi complicate.

Să utilizați limba în mod eficient şi flexibil atât în viaţa socială sau profesională, cât şi în cadrul şcolar sau academic.

-Să vă exprimați pe teme complexe într-un mod clar, structurat şi pe larg.

-Să utilizați limba germană în majoritatea contextelor (social, profesional sau academic).

-Veți fi capabili să distingeți diferite nuanțe în comunicare.